Blekinges Motorcyklister

BLEKINGES MOTORCYKLISTER är en kamratlig och partipolitisk obunden sammanslutning av motorcykelägare och andra intresserade. Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intresse samt tillvarata medlemmarnas intressen i olika mc-frågor samt andra intressen. Klubben skall inom sitt ungdomsarbete taga speciell hänsyn till trafiksäkerhetsutbildning och nykterhet. Klubben rekommenderas att vara ansluten till Sveriges Motorcyklister.
Blekinges Motorcyklister skall samverka inom fem kommuner.
Karlskrona-, Ronneby-, Karlshamn-, Olofström- och Sölvesborg kommun.
Medlemmar som är bosatta angränsande till Blekinge län får vara medlemmar
i Blekinges Motorcyklister.

SHARE