Hoj San MC

Klubben bildades formellt den 20 mars 1999 och består idag av 28 personer, där hälften är kvinnor. Vi ställer inga krav på vilken typ av motorcykel medlemmarna ska köra, men vi är främst glidare och touring åkare. Klubben är ansluten till SMC.

”Vägen är Målet”
Vi gillar att hålla lågt tempo vid turerna. Vi vill kunna se blommorna och känna dofterna samtidigt som vi åker. Mogen samvaroform är vårt kännetecken. Snittåldern leder till att samvaron kan beskrivas som mogen ungdom. Självfallet är MC-åkningen trevligare om den kan kombineras med social samvaro med likasinnade. När vi åker är vägen det viktigaste, men att ha ett fik eller en trevlig restaurang som destination är utmärkt.

Intresserad av medlemskap?

Klubben har i sig inget eget intresse av att antalet medlemmar ska bli större men det är alltid trevligt att få lära känna nya människor. Om Du är intresserad av klubbens verksamhet, kontakta Ordföranden för att på så sätt få reda på hur Du kan börja åka med oss och delta i vårt sociala samliv.

SHARE