Macklean Mc Club Skurup

 

Skurups Motorklubbs historia. Skurups motorklubb bildades i september 1978. Den huvudsakliga verksamheten bestod då av knattecross. Med åren blev crossbanan för liten och eftersom utbyggnaden av den inte var möjlig, så avstannade verksamheten successivt. För att slutligen upphöra helt. Under den aktiva tiden hade klubben lyckats bygga en egen klubbstuga. Efter ca ett och ett halv år av nerlagd verksamhet, så samlades en del MC-intresserat folk i klubbstugan för att om möjligt rekonstruera klubben och på nytt få igång någon form av verksamhet. Detta resulterade i att ”Skurups Motorklubb” ombildades till Mc-klubb med inriktning på Touring. Klubben heter idag Macklean Mc Club och har ett femtiotal medlemmar. Verksamheten består idag av veckoträff, gemensamma utflykter, grillningar, bakluckeloppis, deltagande i olika Mc-träffar och rallyn.

SHARE