Blekinges Motorcyklister

BLEKINGES MOTORCYKLISTER är en kamratlig och partipolitisk obunden sammanslutning av motorcykelägare och andra intresserade. Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intresse samt tillvarata medlemmarnas intressen i olika mc-frågor samt andra intressen. Klubben rekommenderas att vara ansluten till Sveriges Motorcyklister. Blekinges Motorcyklister är i huvudsak verksamma i Blekinge. Personer bosatta utanför Blekinge är också välkomna som medlemmar.

SHARE