Independent Motorcycle Association

I.M.A. är ett fristående nätverk som förenar västbärande Motorcykelklubbar, så kallade ryggmärkesklubbar, med motorcykeln, bikerkulturen och kravlös samvaro i fokus.

I.M.A. organiserar inga 1% eller liknande klubbar utan representeras av familjeklubbar bestående av allt från vanliga knegare till direktörer.

SHARE