Fler MC överskred hastigheten i ATK 2015

Statistik från Polismyndigheten visar att motorcyklar som överskrider hastigheten i ATK (automatisk trafiksäkerhetskontroll) ökar. Samtidigt är motorcyklisterna en minoritet av dem som fångas i kamerorna. Av 261070 registrerade fortkörningar under 2015 var 20325 stycken, eller 7,8 procent, motorcyklar. Drygt 100 000 av alla fortkörare fick böter. En majoritet av dem som registreras men inte bötfälls kör alltså bil och inte motorcykel.

SMC har för sjunde året i rad fått statistik från Polismyndigheten. Antalet registreringar hade ökat, både bland bilister men tyvärr även bland motorcyklister. Det var drygt 4 800 fler MC-förare som överskred hastigheten under 2015 då de passerade ATK-kameror jämfört med 2014 och fördubblats sedan 2012. En förklaring är sannolikt att antalet kameror ökat kraftigt.  Men, sedan har helt enkelt fler kört över gällande hastighet vid ATK, både motorcyklister och bilister. Detta faktum kommer att lyftas i alla sammanhang då SMC ska diskutera trafiksäkerhet de kommande åren.

Polismyndigheten säger att man kontaktat 109 599 fordonsägare och utfärdat böter till 39 procent av dem som fångats i kamerorna. Det är alltså inte ens hälften av bilisterna som börfälls i ATK.

År    Bil    MC    Totalt     Andel MC %
2009    219289    14407    233696     6
2010    210068    8233    218301     3,8
2011    221597    10284    231881     4,4
2012    220504    9254    229758     4
2013    217420    10813    228233     4,7
2014    229957    15849    245806     6,4
2015    240745    20325    261070     7,8

 

Om man bortser från motorcyklisterna som utgör 7,8 procent % av totala antalet registreringar så utgörs det största bortfallet av deom som inte kan bötfällas av bilister.

Under fjolåret var frågan om ägaransvar för motorcykel uppe i riksdagen vid två tillfällen. Diskussioner har förts om att motorcyklister är positivt särbehandlade i frågan. MInistern klargjorde dock att det inte är aktuellt med införande av ägaransvar, inte heller för motorcykel. Därmed känns frågan om en främre registreringssskylt som framförts i olika sammanhang under många år som stendöd.

MC-förare kan inte bötfällas genom registrering i ATK vilket SMC ständigt får försvara och diskutera i olika sammahang. Det finns en enkel lösning och metod för att SMC ska slippa strida om en främre registreringsskylt och ägaransvar för motorcyklister. Det är att inga motorcyklar registreras i ATK överhuvudtaget. Inför MC-säsongen 2016 uppmanar SMC därför motorcyklisterna att hålla hastigheten, även förbi ATK-kamerorna.

Länk till riksdagen där ministern svarade på fråga om ägaransvar i höstas. 

Länk till SMC:s sida om hastighet