Motorcyklister kräver åtgärd mot Trafikverkets negativa särbehandling

Sveriges MotorCyklisters medlemmar rasar mot myndighetens hemliga lista med åtgärder som kränker integritet, särbehandlar och inskränker på motorcyklisters frihet. Ingen fordonsgrupp ska särbehandlas negativt!

Enhälliga protester framfördes under Sveriges MotorCyklister, SMC:s, årsmöte som hölls under lördagen. Medlemmarna kräver att riksorganisationen agerar mot den hemliga listan som läckt ut. Listan innehåller 30 punkter med åtgärder som Trafikverket föreslår för att öka motorcyklisters trafiksäkerhet. Bland de 30 punkterna finns ett antal kränkande och särbehandlande inskränkningar för en unik trafikantgrupp – motorcyklisterna.

Trafikverket har som myndighet inte förankrat sina förslag politiskt. Förslagen, som har utarbetats av tjänstemän, strider mot svenska lagstiftningen. Enligt svensk rättstradition är det den som har begått brottet är den som ska straffas.

Under söndagen skickas därför ett öppet brev till Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. I brevet skriver SMC att man önskar dialog med myndigheten för att kunna uppnå ökad trafiksäkerhet. Organisationen SMC företräder 71.000 medlemmar och arbetar både nationellt och internationellt med trafiksäkerhet. Den samlade kunskap och forskning som finns internationellt visar att de förslag som Trafikverket arbetat fram inte skulle leda till ökad säkerhet.

Bland de åtgärder som Trafikverket skriver i sin hemliga lista finns exempelvis:
Hastighetsregulator för att spärra maxhastigheten till 130 km/h på motorcykel.

Kraftig ordningsbothöjning för motorcyklister, körkortsindragning vid hastighetsöveträdelser över t.ex 20km/h.

Införa ägaransvar för hastighetsöverträdelser på MC. Det skulle kunna betyda att om två i en familj kör samma MC kan den som står som ägare få körkortet indraget om den andra familjemedlemmen kör för fort med den.

Uppgifter om en individs försäkringskostnader ska överlämnas till körkortsmyndighet för lämplighetsbedömning.

Dessa förslag och andra är helt orimliga.

– Att särskilja en trafikantgrupp och göra sådana inskränkningar är negativ särbehandling.

– Att kräva ägaransvar för motorcyklister strider mot landets grundlagar.

– Att myndighet kräver att ta del av enskilda individers försäkringskostnader är integritetskränkande.

Med det öppna brevet till Trafikverkets generaldirektör hoppas SMC få till stånd en öppen och konstruktiv dialog där myndigheten istället tar del av SMC:s kunskaper, forskning och erfarenheter från nationell och internationell nivå. Detta skulle i betydligt högre grad leda till ökad trafiksäkerhet.

Hur ser SMC på saken i korthet?

Fler MC i trafiken är positivt
Med den starka urbanisering som just nu sker i Sverige borde Trafikverket istället för att bekämpa motorcyklar välkomna och öka intresset för tvåhjuliga fordon. Motorcyklar är framtiden i moderna storstäder. De är miljövänligare och kräver mindre utrymme vilket skulle lösa mycket av storstädernas trängselproblematik.

”30 punktlistan” är orimlig
– den har dykt upp vid tre tillfällen
– bygger inte på befintlig forskning
– är inte politiskt förankrad och kräver ändringar i grundlagen.
– särbehandla inte motorcyklister negativt – vi vill ha trafiksäkerhet på lika villkor som alla fordon.

Enbart hastighetsfokus löser inte problemen med dödsolyckor.
– Eftersom stulna fordon, onyktra och körkortslösa förare märks i en tredjedel av dödsolyckorna.
– Satsa på uppmärksamhetskampamjer, forskning, utbildning mm. Varannan MC-förare dör i kollision med andra fordon. Det beror på många orsaker, inte bara hastighet.
– lösgrus efter vägarbete och dåliga stödremsor,  vajerräcken och andra dåliga element i trafikmiljön är stora problem
– Fler trafikpoliser efter vägarna, för bättre regelefterlevnad generellt (körkortskoll, nykterhet, blinkersanvändning, väjningsplikt)

Fråga SMC om hjälp, kunskap och fakta
– Varje år lägger SMC:s 800 instruktörer och resurspersoner ner 50 000 utbildningstimmar på cirka 250 fortbildningskurser med plats för 15 000 motorcyklister.
– Varje år trycks dessutom SMC:s medlemstidning i 550 000 exemplar och läses av drygt 1,5 miljoner människor. Varje tidning har alltid artiklar som rör trafiksäkerhet.
– SMC har skickat ut 380 000 exemplar av Full Kontroll till medlemmar, trafikskolor och andra intressenter.
– SMC har delat ut 250 000  Medical Card