Nya besiktningsregler på gång

Igår lämnade Transportstyrelsen sitt förslag till regeringen om hur besiktningspaketet ska implementeras i svensk lag. SMC är mycket nöjda med förslaget eftersom de tidigare intervallen för besiktning för MC behålls (första besiktning efter fyra år och sedan vartannat år). Dessutom öppnar Transportstyrelsen för att besiktningsbefria historiska fordon. Detta är helt i linje med vad SMC framfört i möten med utredaren och i remissvar.<

Mats Hjälm har jobbat mycket med besiktningspaketet de senaste åren. Först i samband med förhandlingarna i EU då förslaget stöttes och blöttes. Sverige sa då ett klart och tydligt nej till att bland annat införa kontrollbesiktning av mopeder och årlig besiktning av motorcyklar. Det senaste året har Mats och hans kollegor gjort en utredning av hur besiktningspaketet ska införlivas i svensk lag.

MC-delen och historiska fordon
SMC har haft kontakt med Mats Hjälm under flera år i frågan om besiktning. SMC har lämnat statistik som visar att MC-olyckor inte beror på tekniska fel. MC-ägarna visar år efter år i statistik att vi är bäst på att vårda sina fordon. Trots att besiktningsintervallet glesades ut för MC 2004 har inte olyckorna ökat, tvärtom.

–          Transportstyrelsen har inte sett någon anledning att ändra intervallen för MC-besiktning. Om regeringen beslutar i linje med våra förslag så kommer vi föreslå föreskrifter om vilka äldre fordon som ka befrias från besiktning. Det behöver inte vara samma ålder på bilar och motorcyklar, eftersom både användning och brister skiljer sig väsentligt mellan MC och bil. Jag kan idag inte säga vilken ålder som kommer att gälla för motorcykel, säger Mats Hjälm.

SMC kommer givetvis att ha fortsatt kontakt med Transportstyrelsen tills det är klart hur hela besiktningspaketet ska implementeras för MC.

Övriga fordon
Sverige har tätare intervall  av bilar än vad som krävs av direktivet. Transportstyrelsen har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att utreda hur Sverige ska kunna efterleva en mängd krav som ställs i en rad direktiv från EU. Transportstyrelsen ger nu förslag till regeringen på vilka författningsändringar som Sverige behöver göra för att kunna leva upp till EU-kraven.

EU har ett minimikrav på att personbilar och lätta lastbilar ska besiktas första gången efter fyra år, därefter vartannat år.  Det är vad utredningen föreslår regeringen.

– Personbilar har betydligt färre tekniska brister idag jämfört med för 15 år sedan och många av de problem som fordon har idag är saker som en fordonsägare ändå ska ha koll på. Det kan vara saker som belysning, vindrutetorkare och däck. Allvarliga trafikolyckor beror heller inte på att bilar har tekniska brister. Vi ser också flera av våra närmaste grannländer som Danmark och Norge har längre kontrollbesiktningsintervall än vad Sverige har idag utan att trafiksäkerheten blivit lidande, säger Mats Hjälm, utredare på Transportstyrelsen.

Utredningen som Transportstyrelsen nu lämnar till regeringen innehåller många fler förslag. Bland dessa finns:

•Slopat krav på kontrollbesiktning av släpvagnar som väger under 750 kilo.

•Krav på besiktning av A-traktor. A-traktorer är oftast en ombyggd äldre personbil som inte gått igenom en normal kontrollbesiktning sedan den var en personbil. Det finns en risk att en A-traktor har försämrats när det gäller trafiksäkerhet och miljökrav under årens lopp och Transportstyrelsen föreslår därför att man ska besikta sin A-traktor vartannat år.

•Krav på att 5 procent av de tunga fordonen ska kontrolleras varje år vid flygande inspektioner av polis och bilinspektörer. Transportstyrelsen föreslår också att man ska underlätta för poliser utan speciell fordonskompetens att förelägga om kontrollbesiktning i samband med annat arbete, till exempel vid nykterhetskontroller vid väg.

•EU-direktivet ger medlemsländerna möjlighet att undanta historiska fordon som är 30 år eller äldre samt fordon som sällan eller aldrig används i trafik. Transportstyrelsen föreslår därför att fordon som är 40 eller 50 år gamla eller äldre ska slippa regelbundna kontrollbesiktningar.

Transportstyrelsen föreslår att de flesta författningsändringarna i svensk lagstiftning ska träda ikraft den 4 februari 2018.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

SMC:s sida om besiktning.

SMC:s remissvar om besiktningspaketet.