Olovlig körning ett stort problem

30 procent av dem som dödades på motorcykel 2011-2014 saknade körkort. Många av dessa körde lånad eller stulen MC och en majoritet var påverkade av alkohol och/eller droger i samband med dödsolyckan. Om alla som kör motorcykel har körkort och är nyktra och/eller drogfria under MC-körning skulle olyckor med allvarligt skadade och dödade minskas med minst en tredjedel. SMC anser därför att alla aktörer bör satsa gemensamt på att minska olovlig MC-körning och öka körkortstagandet på MC.

Detta är innehållet i SMC:s dokument Extremt beteende – främst en fråga om olovlig körning version 2.0. Informationen har sammanställts under året och rapporten publicerades 21 oktober 2015.

Trafikverket diskuterar åtgärder som strängare böter för hastighetsöverträdelser och sänkta fartgränser för motorcyklister för att sänka olyckstalen på MC. Detta anser SMC vara helt fel väg att gå för att uppnå resultat. Det behövs krafttag mot återfallsförbrytare, inte strängare regler som endast åtföljs av de redan laglydiga.
Vad Trafikverket anser vara prioriterade åtgärder för trafiksäkerhet och vad SMC anser om deras lista med förslag kan du läsa här.

Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna. Man tar inte onödiga risker och man njuter av att köra motorcykel. Att ha ett giltigt körkort när man kör motorcykel är en självklarhet för motorcyklister. Det visar studier som genomförts av SMC, VTI och NTF (1, 2) .

Det finns dock några faktorer som återkommer gång på gång i dödsolyckor bland motorcyklister. SMC har valt att kalla faktorerna ”extremt beteende” och definierat fyra faktorer som ingår i begreppet. Dessa är olovlig körning, körning i påverkat tillstånd, aggressiv körning och mycket hög hastighet i kombination med vårdslöshet i trafik. Andelen dödade där någon/några av dessa faktorer ingår ökar, samtidigt som totala antalet MC-olyckor sjunker. Det blir allt tydligare att problematiken i extremt beteende främst handlar om gruppen som saknar körkort. Gruppen är därför svår att nå och påverka med traditionella trafiksäkerhetsåtgärder.


Olovlig körning
Många av de MC-förare som dör på motorcykel har inget körkort, har aldrig genomgått körkortsutbildning och har därför inte den kunskap som krävs för att köra motorcykel. Inom den här gruppen är de andra tre extrema beteendena överrepresenterade. Andelen körkortslösa var 25 procent av alla omkomna MC-förare 2005-2010. Det visar Trafikverkets sammanställning (tabell 1).

Detta var tyvärr inte hela sanningen runt dödsolyckorna 2005-2010. Många av de körkortslösa ägde inte motorcykeln de körde ihjäl sig på. Hojen var dessutom ofta oregistrerad, avställd och oförsäkrad och därmed inte tillåten att köra på väg. En femtedel av förarna i denna grupp hade inte hjälm när man körde ihjäl sig vilket varit krav enligt lag sedan 1975. Till sist var en majoritet, 60 procent, berusade och/eller påverkade av droger i gruppen dödade utan körkort.

Hela nyheten med rapporter och siffror kan du läsa här.