Positiva försäljningssiffror för MC-branschen

De senaste siffrorna från McRF visar på positiva sådana för försäljningen av motorcyklar och mopeder.

– De positiva tecken vi sett bland annat på MC Mässan i januari och de positiva signaler vi får från handlarna syns nu mycket tydligt i statistiken. Att våren kommit märks både på vägarna där det redan syns många motorcyklar, och på springet i butikerna där personalen har fullt upp med att ta hand om kunderna, säger Per Johansson, Vd för McRF.

Registreringsstatistik till och med mars 2015

Motorcyklar 
Januari – mars 2014: 1544 stycken
Januari – mars 2015: 1728 stycken  + 11,9 %

Mopeder 
Januari – mars 2014: 1114 stycken
Januari – mars 2015: 1281 stycken  + 15 %

Enbart mars 

2014
Mc  1072
Moped  771

2015
Mc 1353 (+26,2%)
Moped 946 (+22,7%)

SHARE