Rekord i remissvar

Under de senaste månaderna har Trafikverket skickat ut nästan 60 remisser med förslag om sänkta hastighetsgränser – SMC har svarat på nästan alla. Trafikverket har tidigare i år föreslagit att hastigheten ska sänkas från 90 till 80 kilometer/timme på 426 mil väg utan mittseparation och bygga ut mitträcken på 102 mil prioriterad väg. SMC och många andra har sagt nej till förslaget. Redan dagen efter remisstidens utgång fick SMC färdiga remissförslag på sänkta hastighetsgränser. Trots ett massivt motstånd från SMC, andra organisationer och hela regioner som svarat verkar det som om Trafikverket inte lyssnar på medborgarna. SMC fortsätter att svara på alla remisser som skickas ut från Trafikverket med förslag på sänkt hastighet och mittseparering.

I förra MC-Folket berättade SMC att Trafikverket skickat ut ett förslag på remiss för ”åtgärder för att systematiskt anpassa hastighetsgränserna till svensk vägstandard”. Förslaget innebar sänkt hastighet från 90 till 80 kilometer/timme på 426 mil väg utan mittseparation samt en utbyggnad av mitträcken på 102 mil prioriterad väg där hastigheten kan komma att höjas till 100 km/t. SMC, våra 21 distrikt och mängder av remissinstanser sade nej till förslaget. SMC och flera andra efterlyste vad förslaget kommer att kosta. SMC framförde önskemål om att anpassa svensk vägstandard till en rimlig hastighetsbegränsning i ett modern samhälle.

Tyvärr var det ingen större idé att svara på Trafikverkets remiss. Redan dagen efter remisstidens utgång fick SMC nya remisser med förslag på sänkta hastighetsgränser. Trots ett massivt motstånd från SMC, andra organisationer och hela regioner som svarat verkar det som om Trafikverket inte lyssnar på medborgarna. Så här stod det nämligen i Trafikverkets förslag: ”I den första remissomgången har inga synpunkter inkommit som hindrar vårt fortsatta arbete med att ändra hastighetsgränsen på denna väg.”  SMC påtalade att detta inte stämmer med verkligheten och den textraden togs sedermera bort av Trafikverket.

Det finns inga summor angivna i de nästan 60 nya remisserna som kommit till SMC med förslag om sänkta hastighetsgränser på vägar runt om i landet. Eftersom trafikanterna idag inte följer hastighetsgränserna ser vi inte de stora trafiksäkerhetsvinsterna som Trafikverket förutspår. SMC efterlyser i alla svar mitträffling istället för sänkt hastighet pch en komplettering av konsekvensbeskrivningarna. Där hastigheten ska höjas efter mittseparering saknas en beskrivning av hur mittseparationen ska göras säker för alla trafikanter, inklusive motorcyklister. Där saknas också beskrivning av val av sidoområdesåtgärder. SMC konstaterar att trafikanternas synpunkter väger väldigt lätt i då det gäller Trafikverkets remisser som mest verkar vara ett spel för gallerierna.

Alla remissvar från SMC under 2016