Rekordhöjning av P-avgifter för MC föreslås i Stockholm

I slutet av 2015 presenterade Stockholms stad förslag till en ny P-strategi och P-plan som bland annat vill avgiftsbelägga parkering för MC och moped klass I. SMC konstaterar att kommunen inte inser potentialen som finns i ökad MC- och mopedanvändning för att öka framkomlighet och minska trängsel. SMC och SMC Stockholm uppmanar tjänstemän och politiker i Stockholms stad att se tvåhjuliga motorfordon som en del av lösningen på trängselproblematiken.

Stockholm växer och P-utrymmet blir allt mer begränsat. Regionen har en uttalad plan att minska biltrafiken och öka användningen av kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Förslaget som presenterats är en totalöversyn av parkeringsregler och avgifter med syfte att öka framkomlighet, minska klimatpåverkan och förbättra luftkvalitet genom minskad biltrafik. Trafik med MC och moped nämns inte överhuvudtaget i förslaget mer än med förslag om att införa avgift på MC-parkeringar. Förslaget är ute på remiss som ska besvaras i början av mars. Trafiknämnden i Stockholms stad kommer att fatta beslut i april 2016 vilket sedan följs av beslut i kommunfullmäktige juni 2016. Genomförandet startas i september 2016 och ska pågå i flera etapper t o m 2018. Förväntad intäktshöjning är 400-500 miljoner kronor.

5000 kronor i månaden för MC-parkering!
Avgiftshöjningen gäller inte bara Stockholms innerstad utan även närförorterna och på sikt utanför närförort. Tidsintervallen för P-avgift utökas. Avgift för boendeparkering ska också höjas. Idag parkerar tvåhjuliga motorcyklar och mopeder klass I gratis i hela Stockholm på de särskilda MC-parkeringarna. Förslaget innebär att de ska betala 50 procent av bilavgift. Det betyder att du som pendlar in till staden och parkerar hojen på gatan tio timmar får betala 250 kronor per dag eller 5 000 kronor per månad.  Eftersom det får plats upp till fyra motorcyklar i en P-ruta för bil betyder det att Stockholms stad får in dubbelt så mycket om motorcyklar parkerar på samma utrymme som en bil. De avgiftsfria MC-parkeringarna är ofta relativt stora och det får plats ett stort antal motorcyklar och ägarna tränger ihop sig för att så många som möjligt ska rymmas. Avgifterna ska betalas genom en app i smartphones. Boendeparkering registreras också i app.

”Att Stockholms stad gör en översyn av P-regler och avgifter är rimligt med tanke på hur staden växer och behovet av utrymme och god miljö för oss som bor här. Men, det är inte rimligt att enbart tala om att minska biltrafik och helt bortse från motorcyklarnas unika egenskaper och fördelar i storstäder. Den höga avgiften och avgiftsförslaget gör det också helt ointressant att parkera fler än en MC per ruta vilket gör att motorcyklar och mopeder klass I kommer att använda sig av  bilparkeringar istället, säger Olle Henriksson, ordförande i SMC.

En internationell jämförelse
Stockholms stad har varit en föregångare för hela världen då det gäller att erbjuda avgiftsfria parkeringar för MC och moped klass I. Innehållet i förslaget gör tyvärr att Stockholm och Sverige istället hamnar på sista platsen i EU då det gäller att tänka på samtliga trafikantgrupper och deras specifika behov, även motorcyklister och mopedförare. EU-parlamentet har under hösten beslutat att MC och mopeder ska ses som en del av lösningen på köer, trängsel och parkeringsproblem i Europas större städer. Detta är budskap som Sverige inte vill kännas vid, trots att vi är medlemmar i EU och varit med i framtagandet av OECD-rapporten.

”Stockholm och andra svenska storstäder måste se MC och mopeder som ett alternativ till bilen på sträckor där det inte är möjligt att åka kommunalt, promenera eller cykla. Det gör man i strategier i resten av Europa och världen. För SMC är det självklart att alla svenska kommuner ska se motorcyklar och mopeder som en del av lösningen på trängseln”, säger Maria Nordqvist, politisk sekreterare på SMC.

Länk till Stockholms stads förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering.