Så går körprovet på MC till

Trafikverket har lagt upp en video som visar manöverprovets tre delar: lågfartsdel, högfartsdel och bromsning. Filmen visar vad som avses med krypfart och hur de olika delarna ska gå till.

Syftet med filmen är att bidra till att körkortstagare kommer väl förberedda till körprovet och att på ett informativt sätt visa hur manöverprovets tre delar går till.
Filmen betonar även hur viktigt det är att utbilda sig och genomföra körprovet på rätt motorcykel när det gäller storlek och höjd.

SHARE