Så här kan framtidens regskyltar se ut

Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag till regeringen hur framtidens registreringsskyltar ska se ut. Transportstyrelsen föreslår att regeringen beslutar om att sista tecknet i ett registreringsnummer även ska kunna vara en bokstav.

Dagens system för registreringsnummer har funnits sedan 1972. Det räcker uppskattningsvis 6-7 år till men därefter kommer alla tillgängliga teckenkombinationer att vara förbrukade. Transportstyrelsen bedömer att den mest lämpliga förändringen inför framtiden är att tillåta att det sista tecknet i registrerings-numret också ska kunna vara en bokstav. För att det ska bli möjligt måste det till en ändring i förordningen om vägtrafikregister (2001:650). Transportstyrelsen har i dagarna gått in med ett önskemål till regeringen om att förändra förordningen, skriver Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens förslag innebär att alla befintliga registreringsnummer behålls och att fordonsägarna inte behöver byta, vilket annars skulle medföra en kostnad på 1,5 miljarder. Den enda skillnaden mot idag kommer att vara att det sista tecknet kan vara både en siffra eller en bokstav när nya fordon tilldelas ett registreringsnummer.

SHARE