Satsa på rätt åtgärder för att minska MC-olyckor

Beslutsfattarna utgår från bilister när de bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas för att minska antalet olyckor på MC. Vajerräcken, sänkta hastighetsgränser och fartkameror leder dock inte till färre dödade på motorcykel. Faktum är att nästan en tredjedel av dem som omkommer på tvåhjulig MC struntar i lagar och regler. De kör utan körkort, är alkohol- och eller drogpåverkade, kör ofta på stulen, avställd, oförsäkrad eller lånad motorcykel. Gruppen bryr sig inte om trafikregler och stoppas inte av fartkameror. I SMC:s nya rapport ”Extremt Beteende 3.0”, som presenteras på Tylösandsseminariet nästa vecka, finns skrämmande statistik som visar att det krävs faktabaserat underlag i arbetet med att nå etappmålen i Nollvisionen.

Att köra motorcykel är en frihet och en känsla som allt fler upptäcker. Fördelarna med att köra MC är många, inte minst i storstäder där trängsel är ett stort problem. Trots en fördubbling av antalet MC på vägarna har olycksantalet varit relativt konstant ända sedan 50-talet. Man kan tycka att det låter bra, men SMC är inte nöjda. Med den kunskap som finns borde siffran vara betydligt lägre. Tyvärr utgår åtgärderna i svensk trafiksäkerhet inte från dem som dödas på motorcykel utan från de som färdas i personbil. Körkortsinnehav är till exempel inte en prioriterad åtgärd. Detta tar SMC på största allvar.

SMC ser en trend i att allt fler körkortslösa, drog- och alkoholpåverkade väljer att sätta sig på en olaglig motorcykel. Denna utveckling, tillsammans med färre poliser på vägarna, myndigheternas ensidiga satsningar på en vägmiljö som är direkt livsfarlig för MC-förare och en övertro på skärpta hastighetsregler, ger fel effekt. Vi kommer aldrig att nå målen med att halvera antalet dödade och skadade på motorcykel med de åtgärder som är utgångspunkten för svenskt trafiksäkerhetsarbete. En tredjedel av de som omkommer har nämligen ställt sig vid sidan av samhällets lagar och regler.

För att komma till rätta med olovlig körning och andra allvarliga trafikbrott behövs riktiga trafikpoliser längs vägarna. Automatisk hastighetsövervakning hindrar inte drog- och alkoholpåverkade som framför fordon de inte har behörighet att köra. Alla som arbetar med trafiksäkerhet bör samarbeta för att uppmärksamma och åtgärda den höga risken för körkortslösa förare. Polis, myndigheter, försäkringsbolag, föräldrar, vänner, handlare och andra bör kunna bidra för att minska det stora antalet dödade och skadade som aldrig borde satt sig på en motorcykel. För SMC är det självklart att körkortsinnehav ska vara ett prioriterat mål för alla som kör ett motorfordon på våra vägar.  Det behövs också en gedigen körkortsutbildning. För att få folk att ta körkort måste reglerna för MC-körkort vara enkla, liksom att innehåll och prisbilden för att ta ett körkort är rimlig och kostnadseffektiv.

Att utforma vägmiljön utifrån de som sitter i en bil leder till en ökad skaderisk och i värsta fall ökad olycksrisk för motorcyklister. Bara i sommar har åtta motorcyklister omkommit i krock med ett räcke vilket är en tredjedel av de omkomna och den högsta andelen i världen. Att fortsätta räckesutbyggnaden utan särskilda åtgärder för motorcyklister kommer att betyda fler dödade och skadade. Det är inte heller förenligt med Nollvisionen som handlar om att bygga en vägmiljö som är förlåtande för människor som begår misstag.

Läs SMC:s rapport ”Extremt Beteende 3.0”