Stort tack till Bågen MC

För ett år sedan skrev vi ett stort tack till Bågen MC som är den mest generösa MC-klubben i SMC. Nu gör vi det igen då inte mindre än 13.660 kronor just donerats från klubben till SMC:s fonder.

Bågen MC, en klubb i Västerås, arrangerade Västmanland Runt för 21:a gången. Det är en kortege som arrangeras till förmån för trafikskadade MC-åkare. Startavgiften på 50 kr går oavkortat, sedan sex år tillbaka, till SMC:s fonder.
Årets startavgifter blev 13.660 kronor som nu skänkts till SMC:s Skadefond och SMC:s Rättsfond. Totalt har Bågen MC skänkt hela 216.450 kronor till SMC:s fonder under åren 2010-2016.
SMC riktar ett stort varmt tack till Bågen MC för de generösa bidragen i år och tidigare år. Genom de insamlade medlen till Skadefonden kan pengarna underlätta livet för SMC-medlemmar som skadats i en MC-olycka. Pengarna i Rättsfonden kan användas för att driva rättsliga frågor som är av stort intresse för SMC:s medlemmar.

Skadefonden
Rättsfonden 

Bågen MC