Tidningen Allt om MC ökar

Det är svårt för många papperstidningar i dagens digitala värld. För många magasin så minskar upplagorna år efter år. En tidning som dock bryter mot trenden är Allt om MC, som har gått från 10 300 i upplaga år 2014 till 10 500 år 2015. En liten, men dock viktig 2 procent-ökning. Kul, tycker vi på HojRock! Det visar inte bara ett intresse för Allt om MC som tidning, utan också att trenden vi sett att MC-intresset i helhet ökar bekräftas. Detta avspeglas även i motorcykelförsäljningen, som har ökat i Sverige på senaste tiden.

SHARE