Förslaget till parkeringsstrategi återremitterat

Idag höll kommunfullmäktige i Stockholm sammanträde. Den, för hela landet, viktiga frågan om parkeringsavgifter föranledde en lång debatt som slutade med att ärendet återremitterades med så kallad minoritetsåterremissprincip. Oppositionen påtalade att det är en oerhört viktig fråga för hela landet eftersom övriga kommuner kommer att ta efter Stockholm. Vidare påtalade oppositionspartierna att man måste lyssna på SMC och ta till sig av de förslag och synpunkter som SMC lagt fram.

SMC fanns på plats vid Stockholms stadshus för att följa fullmäktigesammanträdet.

Trafikborgarråd Daniel Hellden påpekade upprepade gånger att syftet med parkeringsplanen är att skapa mer utrymme i staden. Han fick mothugg av oppositionen som förklarade att just MC och moped är en metod att minska trängsel och skapa mer utrymme – därför ska de premieras, inte straffas med avgifter.

SMC kommer att skriva mer om fullmäktigemötet och vad återremissen innebär. Fram till den 27 juni finns nu en chans att påverka kommande beslut. Då hålls nästa fullmäktigemöte när beslut ska fattas. SMC kommer givetvis att arbeta för ett bra beslut för motorcyklisterna.

Hela sammanträdet finns nu att se på kommunens hemsidas web-tv.
Klicka här. Spola fram till 248 minuter för att komma direkt till ärendet.