HojRock 2020 och Covid-19

Information angående sommarens evenemang med anledning av Covid-19 (Coronavirus)

Den 11 mars bestämde Sveriges regering att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om att stoppa alla sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Beslutet gäller tillsvidare.

Den 27 mars bedömde Folkhälsomyndigheten att smittspridningen nu har nått en sådan nivå att direktiven bör ändras. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att regeringen sänker den tillåtna gränsen för antalet deltagare från 500 till 50 personer i Sverige tillsvidare.

Som läget är just nu så hoppas vi på Västervik Resort att kunna genomföra sommarens evenemang som HojRock, midsommarfirande, Sverige Dansar, kvällsshower i Arenan, Upplevelsebadet och Lysses barnaktiviteter som planerat. Vi är också beredda att agera och fatta nya beslut om situationen förändras.

Vi håller oss väl uppdaterade om smittspridningen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer löpande att hålla er informerade men som läget är just nu så arbetar vi oförändrat med att genomföra våra evenemang.

Vänliga hälsningar,

Annika Källmark

Västervik Resort