Prishöjning inför 2016

Vi kommer tyvärr att tvingas höja priset rejält på passen till HojRock 2016. Vi väljer att öppet redovisa orsakerna till detta eftersom det inte finns någon dold agenda, utan att intäkterna helt enkelt inte räcker till för att driva evenemanget.

Det finns idag ingen fast infrastruktur för campen eftersom den används som beteshagar alla andra dagar, utom den veckan som vi kör evenemanget. Långsiktiga investeringar omöjliggörs genom att Gränsö är ett naturskyddsområde. Under de sista åren har kostnader för uppbyggnaden av campen nästan fördubblats jämfört med för bara 5 år sedan. Anledningen är att hyror av utrustning och fasta kostnader har ökat kraftigt i och med att behovet av el, avlopp och renhållning ökar. Bara kostnaden för toaletter ligger på närmare 200.000 kr idag.

Andelen personer som jobbar på olika stationer från föreningar har de sista 5 åren minskat från 200 personer till knappt 60. Även om vi har lagt mycket pengar till föreningarna har samtliga samma problem med att hitta personer som vill ställa upp och jobba ideellt för sin förening. Det i sin tur innebär att vi måste sätta in egen personal och lönekostnaderna rusar i höjden.

Priserna i incheckningen har ökat för lite varje år för att möta kostnaderna. Säsongen 2009 kostade helpassen 800 kr och 2015 var kostnaden 995 kr. En kostnadsökning på knappt 200 kr på sju somrar är inte tillräckligt.

Artistgager är en ständig utmaning där kostnader till och med för svenska artister inte sällan numera ligger i spannet 100.000kr – 400.000 kr för en spelning. Vi har totalt mellan 12-15 band under evenemanget så det påverkar.

Vi har medvetet försökt att behålla prisnivåerna men tyvärr fungerar det inte längre. Perioden 2009-2012 gick evenemanget med förlust med en liten vändning 2013-2014. Tyvärr ställde regnet till det och vi gjorde återigen en förlust 2015.

HojRocks intäkter ligger i entréer och intäkter från utställare. All annan försäljning som ölförsäljning och mat inom slottsområdet ligger på Gränsö Slotts anläggning.

I slutändan handlar det givetvis om pengarna man lägger ut totalt på vistelsen i Västervik och sin egen personliga bedömning av värdet på innehållet i evenemanget. Är det värt 1395 kr för fyra dagars camping och 3 dagar med konserter? Slutsatsen vi tvingas dra från vår sida är ändå den, ska HojRock leva vidare som måste intäkterna öka annars finns inte underlaget för att fortsätta.

Ni är alltid välkomna att diskutera och komma med synpunkter på oss som arrangörer och bidra med idéer.

Peter Gustafsson med stab