HojRock lägger ner

PRESSMEDDELANDE

Datum: 2023-10-30

 

HojRock har beslutat att tidigarelägga beslutet gällande festivalens framtid.

Med tanke på de reaktioner som har inkommit efter att vi meddelade att festivalen pausas 2024, inser Västervik Resort att vi inte kan tillmötesgå de önskemålen. HojRock ägs av Västervik Resort och vi har varken möjlighet att ändra tid eller plats för HojRock. Västervik Resort väljer därför att lägga ner festivalen i sin helhet.

Finns intresse av någon annan arrangör att driva varumärket vidare så välkomnas intresseförfrågningar.

För mer information, vänligen kontakta:

HojRock

Annika Källmark

annika.kallmark@vastervik.se

0490-25 80 11

www.hojrock.se